Clair Enthoven

Clair Enthoven heeft Optometrie gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht (2008-2012) en Internationale Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2012-2016). Daarna kon ze starten met een promotie onderzoek op de afdelingen Epidemiologie en Oogheelkunde in het Erasmus MC. Zij onderzocht leefstijlfactoren voor de ontwikkeling van myopie onder kinderen, zoals veel dichtbijwerk en weinig buiten spelen. Voor haar onderzoek heeft ze gebruik gemaakt van data van een groot kindercohort Generation R. Ook heeft ze een appje ontwikkeld die smartphone gebruik en leesafstand digitaal meet. Ruim 300 Nederlandse tieners hebben deze app gebruikt om de relatie tussen smartphone gebruik en myopie te onderzoeken. In 2019 heeft ze haar masterdiploma tot Epidemioloog behaald en in 2021 is ze cum laude gepromoveerd met het proefschrift getiteld: “Lifestyle Factors in Myopia Development”. 

Sessies

Consensus on Myopia

maandag 27 juni 2022 15:00 - 16:00

Een sessie met de meest recente inzichten en informatie verkregen tijdens verschillende congressen over de gehele wereld. Topics die in de speciale Myopia editie van het IOVS (Investigative Ophthalmology & Visual Science) 2019 & 2021 beschreven zijn o.a.:

Defining and Classifying Myopia; Interventions for Myopia Onset and Progression; Clinical Myopia Control Trials and Instrumentation; Clinical Myopia Management Guidelines; Impact of myopia; Risk factors for myopia; Prevention of myopia.

Lees meer