Lynette Johns

Dr. Lynette Johns is een onderzoeksmedewerker aan de afdeling oogheelkunde van de medische faculteit van Harvard. Ze is onderzoeker bij Massachusetts Eye and Ear Associates, waar ze sclerale lenzen past. Ze is een fellow van de American Academy of Optometry, Scleral Lens Education Society en de British Contact Lens Association. Ze is auteur en co-editor van Contemporary Scleral Lenses: Theory and Application. Dr. Johns ontving de Founders'; Award van de AAO-sectie van Cornea and Contact Lenses and Refractive Technologies in 2017, de EFCLIN-prijs in 2018 en de Scleral Lens Society Fellow of the Year-prijs in 2020. Ze heeft internationaal gepubliceerd en spreekt over sclerale en speciale contactlenzen en ernstige oogoppervlakken ziekte.

Sessies

Ingredients for scleral lens succes

maandag 27 juni 2022 11:15 - 12:15

Scleralenzen zijn een unieke modaliteit, die over de hele wereld aan populariteit aan het winnen. Deze lezing zal het patientenprofiel dat scleralenzen nodig heeft introduceren. De principes van scleralens aan-passen,
complicaties en troubleshooten zullen worden uitgelicht. 

Unieke technieken en apparatuur zijn ontwikkeld en zullen worden be-schreven om het aanpassen te verbeteren. Samenwerking met specialis-ten ondersteunt de beste uitkomst voor patiënten met scleralenzen.

De basis ingrediënten van indicaties, aanpastechnieken en technologie worden allen gecombineerd om de perfecte cocktail te serveren bij de noodzaak van visuele rehabilitatie, behandeling van oogoppervlak en pijnverlichting. Al deze thema’s zullen geserveerd worden om van het succes van sceralenzen te kunnen genieten.

Lees meer

It’s a material world

invloed van moderne contactlenzen op het oogoppervlakte

maandag 27 juni 2022 13:30 - 14:30

Ontwikkelingen in contactlensmaterialen en -ontwerpen in de afgelopen decennia hebben de gezondheid van het oogoppervlak en het comfort voor de drager verbeterd, maar er kunnen nog steeds veranderingen aan het oogoppervlak optreden tijdens het dragen van lenzen. Deze presentatie geeft een overzicht van fysiologische en mechanische veranderingen die verband houden met de momenteel voorgeschreven contactlenzen, met een bijzondere nadruk op gebieden die momenteel onderzoeksaandacht krijgen. Voor veranderingen die in het bijzonder worden geassocieerd met zachte contactlenzen, zullen we twee gebieden beschrijven die het opwindende potentieel hebben om ons te helpen zowel de gezondheid als het comfort bij het dragen van lenzen te verbeteren: epitheliopathie van de oogledenwisser en subklinische ontsteking van het oogoppervlak. Andere onderwerpen met betrekking tot zachte lenzen zijn onder meer knipperen, gevoeligheid van het oogoppervlak en veranderingen in de klier van Meibom, naast hypoxie die nog steeds een rol speelt in het besluitvormingsproces van hedendaagse oogzorgprofessionals. De presentatie wordt afgesloten met een bespreking van veranderingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van starre cornea- en sclerale lenzen. Dit omvat epitheliale microcysten en bullae, corneale kleuring en neovascularisatie.

Lees meer