Manbir Nagra

Manbir Nagra is een optometrist, lerares en onderzoeker die voornamelijk werkt op het gebied van bijziendheid, contactlenzen en gezondheidstechnologieën. 

Manbir begon in 2006 optometrie te doceren terwijl ze promoveerde op het gebied van bijziendheid, waarna ze enkele jaren bezig was met onderzoek naar refractieve fouten. 

Manbir heeft gewerkt als docent en lezer in optometrie en visiewetenschap. Ze is onmiddellijk voorzitter geweest van de British and Irish Universities and Colleges Committee of Contact Lens Educators (BUCCLE) en is momenteel betrokken bij de certificaatprogramma's van de British Contact Lens Association (BCLA) als Certificaatprogrammaleider. Manbir is ook een trustee voor twee goede doelen: Deafblind UK en the Optical Benevolent Fund.

Momenteel is Manbir werkzaam als zelfstandig adviseur binnen de optieksector.

Sessies

Slip Into Something More Comfortable

The cost of comfort

zondag 26 juni 2022 09:30 - 10:45

Het BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR) heeft kort geleden samengevat wat de actuele kennis is omtrent de factoren, die bepa-len wat het comfort is van een contaclens voor een drager.     
Deze lezing zal deze knowhow samenvatten en gaat ook in op de kosten van comfort. Hoeveel comfort is voldoende , het aantal uren draagtijd , con-tactlenzen en patienten met droge ogen of digitale stress, de wisselwerking  tussen  gladheid en hanteerbaarheid en hoeveel comfort ervaren brildragers eigenlijk aan het eind van de dag.  

Het kostprijsplaatje van het verschaffen van meer comfort – premiumlenzen met hoge watergradient of biomimetic Lenzen, maandlenzen tegenover dag-lenzen en duurzaamheid.

De kosten van het niet verschaffen van comfort, meer patientenbezoeken en meer drop-outs.

Lees meer

Science into practice

maandag 27 juni 2022 15:00 - 16:00

De contact lens praktijk ontwikkelt zich snel en de veranderingen blijven niet beperkt tot nieuwe producten. Voortdurende researchinspanningen hebben bewijs opgeleverd voor nieuwe manieren van werken, maar het duurt vaak heel erg lang voordat deze inzichten ook doordringen tot de praktijk in de aanpaskamers.

Deze sessie zal een aantal inzichten op contactlensgebied aanstippen die algemeen opgang doen -inclusief aspecten van onderzoek van oogoppervlak, lensaanpassen en materiaalkeuze- en zal ze aan de kaak stellen met behulp van beschikbaar nieuwe bewijs.

We zijn er van overtuigd dat je na het bijwonen van deze sessie op zijn minst een verandering zal aanbrengen in je routines bij het lens aanpassen

Lees meer