Lyndon Jones

Lyndon Jones is professor aan de school voor Optometry and Vision Science, universiteitshoogleraar en directeur van het Center for Ocular Research & Education (CORE) aan de University of Waterloo. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk gericht op de interactie van nieuwe en bestaande contactlensmaterialen met de oculaire omgeving, droge ogen en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor oculaire medicijnafgifte. Hij is auteur van meer dan 450 gerefereerde en professionele papers, één leerboek en gaf meer dan 1000 uitgenodigde lezingen op conferenties over de hele wereld, in meer dan 40 landen.

Sessies

Slip Into Something More Comfortable

The cost of comfort

zondag 26 juni 2022 09:30 - 10:45

Het BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR) heeft kort geleden samengevat wat de actuele kennis is omtrent de factoren, die bepa-len wat het comfort is van een contaclens voor een drager.     
Deze lezing zal deze knowhow samenvatten en gaat ook in op de kosten van comfort. Hoeveel comfort is voldoende , het aantal uren draagtijd , con-tactlenzen en patienten met droge ogen of digitale stress, de wisselwerking  tussen  gladheid en hanteerbaarheid en hoeveel comfort ervaren brildragers eigenlijk aan het eind van de dag.  

Het kostprijsplaatje van het verschaffen van meer comfort – premiumlenzen met hoge watergradient of biomimetic Lenzen, maandlenzen tegenover dag-lenzen en duurzaamheid.

De kosten van het niet verschaffen van comfort, meer patientenbezoeken en meer drop-outs.

Lees meer

Daily disposables: Room to grow (1)

zondag 26 juni 2022 16:30 - 17:30

Nieuw onderzoek wordt gedeeld en er wordt onderzocht hoe en of er in Nederland behoefte is om te overwegen om ze vaker aan patiënten aan te bevelen.
 

Lees meer

Daily disposables: Room to grow (2)

maandag 27 juni 2022 11:15 - 12:15

Nieuw onderzoek wordt gedeeld en er wordt onderzocht hoe en of er in Nederland behoefte is om te overwegen om ze vaker aan patiënten aan te bevelen.
 

Lees meer