James Wolffsohn

James S Wolffsohn, sinds 2000 hoogleraar optometrie aan de Aston University, voorheen plaatsvervangend uitvoerend decaan voor Life Sciences en vervolgens associate Pro-Vice Chancellor, is het hoofd van de School of Optometry. Voorafgaand aan zijn benoeming bij Aston University was professor Wolffsohn een Clinical Research Fellow aan de Universiteit van Melbourne in Australië. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de ontwikkeling en evaluatie van oogheelkundige instrumentatie, contactlenzen, intraoculaire lenzen en de traanfilm. Hij is een National Teaching Fellow, heeft meer dan 285 volledige peer-reviewed papers gepubliceerd en gepresenteerd op tal van internationale conferenties. Hij is de academische voorzitter van de British Contact Lens Association, was vroeger voorzitter, was harmoniser en subcommissievoorzitter voor TFOS DEWS II en was voorzitter van de BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR). Hij is de Chief Scientific Officer van het International Myopia Institute en was medevoorzitter van hun white papers.
 

Sessies

Slip Into Something More Comfortable

The cost of comfort

zondag 26 juni 2022 09:30 - 10:45

Het BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR) heeft kort geleden samengevat wat de actuele kennis is omtrent de factoren, die bepa-len wat het comfort is van een contaclens voor een drager.     
Deze lezing zal deze knowhow samenvatten en gaat ook in op de kosten van comfort. Hoeveel comfort is voldoende , het aantal uren draagtijd , con-tactlenzen en patienten met droge ogen of digitale stress, de wisselwerking  tussen  gladheid en hanteerbaarheid en hoeveel comfort ervaren brildragers eigenlijk aan het eind van de dag.  

Het kostprijsplaatje van het verschaffen van meer comfort – premiumlenzen met hoge watergradient of biomimetic Lenzen, maandlenzen tegenover dag-lenzen en duurzaamheid.

De kosten van het niet verschaffen van comfort, meer patientenbezoeken en meer drop-outs.

Lees meer

NCC/BCLA Premium Scientific Track

zondag 26 juni 2022 11:15 - 12:15

Het wetenschappelijke programma van het NCC 2022 is een speciaal track dat in samenwerking met de BCLA wordt georganiseerd. Dit dus in aanvulling op de gewone parallelsessies met presentaties zoals u van het NCC gewend bent. In deze track worden free papers geprogrammeerd die zijn ingediend door wetenschappers, specialisten en optometristen wereldwijd. Het gaat hier allemaal om onderzoeken naar de toepassing van contactlenzen die nog niet eerder openbaar zijn gemaakt. Al deze papers zijn anoniem beoordeeld door een internationale wetenschappelijke commissie.
 

Lees meer